Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Opracowanie innowacyjnego programu nauczania oraz dostarczenie rozwiązania, które umożliwiać będzie wykonanie tego programu przez dowolną firmą szkoleniową, DZIAŁANIE 1: OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO (SYLABUS) Celem tego działania jest opracowanie programu...

Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Dostarczenie Leaderowi narzędzi i rozwiązań (podręcznik), które pozwolą na efektywne pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności. Celem podręcznika jest uporządkowanie metodyczne działań Leadera oraz ułatwienie „startu” aktywności nowej roli. DZIAŁANIE 1....

Rezultat 5: Wypromowanie i budowanie rozumienia dla roli MH Leadera

Stworzenie rozwiązań, które umożliwiają wypromowanie nowej roli w organizacjach wśród kluczowych grup interesariuszy i tym samym – umożliwią trwałą obecność MH Leadera w organizacji. DZIAŁANIE 1: PRZYGOTOWANIE FILMU W KONWENCJI MICROLEARNING DZIAŁANIE 2: OPRACOWANIE...
Dobre praktyki – mapowanie obszaru działania w projekcie.

Dobre praktyki – mapowanie obszaru działania w projekcie.

W ramach pierwszego zadania, pierwszego rezultatu projektu Mental Health Leader organizacje biorące udział w projekcie przygotowały raporty dotyczące dobrych praktyk oraz regulacji związanych z dbałością o zdrowie psychiczne personelu w miejscu pracy.Przeanalizowana...