Spotkanie organizowane było przez Merseyside Expanding Horizons. Spotkanie miało charakter bardzo merytoryczny – duza jego część poświęcona została na warsztat, a także dyskusję związaną z dotychczasowymi wnioskami z etapu badawczego w ramach projektu, konsultacji z firmami: zwłaszcza w obszarze obiekcji firm związanych z zatrudnianiem Mental Health Leadera (problem z otwartym poruszaniem w organizacji tematu zdrowia psychicznego, a także koszty, ̇które są barierą dla organizacji mniejszych czy pozarządowych). Jednocześnie wiele firm podkreśla ogromne zapotrzebowanie i zainteresowanie tematem. W ́wyniku tej dyskusji wprowadzono ważne zmiany w opisie roli i wypracowano ostateczny model podejścia do roli Mental Health Leadera w organizacji. Punktem wyjścia do dyskusji była tematyka związana z kolejnym rezultatem – czyli procesem wyłonienia oraz implementacji roli MHL w organizacji.
W agendzie spotkania znalazło się także wprowadzenie do planowanego programu rozwojowego (trzeci rezultat).