Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Proces opracowywania opisu roli Mental Health Leadera w organizacji miał wieloetapowy charakter. Zakładał zarówno analizę istniejących rozwiązań, jak i twórczą pracę nad potrzebami beneficjentów. Wzięto pod uwagę ramy prawne, jak i zróżnicowane możliwości organizacyjne oraz formalne różnych organizacji. Celem poszczególnych etapów (akcji) było skonfrontowanie roboczych i indywidualnych założeń dotyczących roli Mental Health Leadera z rzeczywistością, doświadczeniami i oczekiwaniami użytkowników, a także przygotowanie i ujednolicenie kwalifikacji do pełnienia tej roli, mimo różnorodnych warunków.

Kolejne etapy (nazywane także akcjami) to:

  • analiza dobrych praktyk oraz regulacji
  • sesja design thinking
  • konsultacje wstępnego opisu roli z przedstawicielami firm
  • warsztat z udziałem Partnerów projektu.

Opracowanie roli Mental Health Leadera

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Program rozwojowy Mental Health Leader składa się z czterech modułów szkoleniowych. Moduły przygotowane są w taki sposób, aby mogły być wykorzystane przez dowolnego trenera, dowolną organizację czy firmę szkoleniową. Adresowane są do osób z doświadczeniem trenerskim,...

czytaj dalej

Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Podręcznik Mental Health Leadera to kompleksowe opracowanie, które ułatwia płynne rozpoczęcie aktywności, a także pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności.Podręcznik porządkuje działania, dostarcza rozwiązań, a także narzędzi. Jest użyteczny, niezależnie...

czytaj dalej