Stworzenie fundamentu, który umożliwi późniejsze faktyczne wyłonienie, wdrożenie, rozwój i ocenę nowej roli zawodowej – Mental Health Leader.

DZIAŁANIE 1 MAPOWANIE i SESJA DESIGN THINKING
DZIAŁANIE 2: OKREŚLENIE PROFILU ZAWODOWEGO