Opracowanie innowacyjnego programu nauczania oraz dostarczenie rozwiązania, które umożliwiać będzie wykonanie tego programu przez dowolną firmą szkoleniową,

DZIAŁANIE 1: OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO
(SYLABUS)
Celem tego działania jest opracowanie programu rozwojowego Leadera, obejmującego 4 obszarów rozwojowych

DZIAŁANIE 2. PODRĘCZNIK TRENERSKI
Przygotowanie kompletnych materiałów pozwalające na samodzielną realizację szkoleń opracowanych w zadaniu 1 przez dowolną instytucję szkoleniową lub przez trenerów wewnętrznych w firmach.