Rezultat 1: Strokovni profil Vodje duševnega zdravja

Rezultat IO1 je postaviti temelje za kasnejšo dejansko identifikacijo, implementacijo, razvoj in evalvacijo nove strokovne vloge – Mental Health Leader oz. Vodja mentalnega zdravja. UKREP 1: IZRIS IN OBLIKOVANJE SEJ RAZMIŠLJANJA UKREP 2: DEFINICIJA PROFILA...

Rezultat 3: Učni načrt in priročnik za usposabljanje

Razvoj inovativnega učnega načrta in zagotovitev rešitve, ki bo omogočala izvedbo tega učnega načrta s strani kateregakoli učnega podjetja, kar vključuje: UKREP 1: RAZVOJ PROGRAMA (UČNEGA NAČRTA) Namen tega ukrepa je razviti program za vodje, ki zajema 4 področja...

Rezultat 4: Priročnik za vodje duševnega zdravja

Opremljanje vodje MZ z orodji in rešitvami (priročnik), ki mu bodo omogočili učinkovito opravljanje nove vloge in nemoten začetek njegove dejavnosti. Namen priročnika je organizirati metodične aktivnosti vodje in olajšati »začetek« nove vloge. UKREP 1: RAZVOJ...

Rezultat 5: Spodbujanje in krepitev razumevanja vloge vodje MZ

Iskanje rešitev, ki bodo omogočile promocijo nove vloge v organizacijah med ključnimi deležniki in s tem omogočile trajno prisotnost vodje MZ v organizaciji. UKREP 1: PRIPRAVA FILMA NA KONVENCIJI MIKROUČENJA UKREP 2: RAZVOJ KOMPLETA GRADIV ZA PROMOCIJO NOVE VLOGE V...