Partnerzy

Diversity Hub – lider projektu

(Polska)

Diversity Hub (DH) jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się w sposób systemowy tematem zdrowia psychicznego w miejscu pracy oraz wsparciem tematu inkluzji i budową otwartego środowiska pracy.

W ciągu 7 lat istnienia stała się kluczowym podmiotem wspierającym aktualnie ponad 150 dużych organizacji, pracującym z jednostkami administracji publicznej (szkolącym w temacie mental health także pracowników ministerstw) i z 6 uniwersytetami, kierującą European D&I Network, organizującą coroczną, największą w regionie CEE konferencją w obszarze inkluzji, mającą na koncie ponad 60 znaczących publikacji, 2 książki, ponad 1000 zrealizowanych szkoleń, 17 konferencji, prowadzącą lokalne koła doskonałości (excellence circles) w obszarze inkluzji oraz (odrębnie) mental health, prowadząca własne Centrum Wsparcia Networków, realizującą badania, wypowiadającą się ekspercko w kluczowych mediach, prowadzącą darmowe akcje typu „Majówka z Mental Health”, realizująca szkolenia tradycyjne, e-learningowe, train the trainer, tworzącą całe strategie inkluzji dla największych marek.

https://www.diversityhub.pl/

Merseyside Expanding Horizons

(Wielka Brytania)

Merseyside Expanding Horizons Ltd (MEH) jest uznaną, wiodącą organizacją wolontariacką i społeczną, aktywną w obszarze integracji społecznej, koncentrującą się na wsparciu osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w zatrudnieniu. Jest nie tylko wiodącą organizacją w swym regionie, współpracującą z lokalną administracją, Job Centers, z uczelniami, z biznesem i NGOs etc., ale także aktywnym podmiotem działającym na poziomie krajowym i unijnym, mającym za sobą aktywny udział w kilkudziesięciu projektach w obszarze innowacji
społecznej, kształcenia i rozwoju. Na szczeblu unijnym i lokalnym ma bogate doświadczenie we wspieraniu osób w kryzysie zdrowia psychicznego lub/i wspieraniu zatrudnienia osób z problemami w obszarze mental health.

MEH ma duże doświadczenie w pracy w ramach kilkudziesięciu projektów międzynarodowych, a jego doświadczenie obejmuje projekty w obszarze m.in.:

  • wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego w dostępie do możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia;
  • angażowanie młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji, włączenie społeczne, uczenie się nieformalne;
  • promowanie zdrowia psychicznego / dobrego samopoczucia w miejscu pracy;
  • zdrowia psychicznego, w tym IPS i planowania skoncentrowanego na osobie.
  • współtworzenie nowych sposobów pracy i metodologii wsparcia w dziedzinie zdrowia psychicznego i integracji społecznej.

https://www.expandinghorizons.co.uk/

Ljudska univerza Velenje

(Słowenia)

Ljudska univerza Velenje (LUV) założona w 1959 roku jest publiczną instytucją edukacji dorosłych (non-profit). Zatrudnia 29-osobowy zespół stałego personelu, wspierany dodatkowo przez ponad 60 nauczycieli kontraktowych. Jest więc organizacją o znaczącym wpływie, dużym potencjale organizacyjnym i ludzkim oraz o silnych podstawach merytorycznych. Kluczowym obszarem aktywności LUV jest sfera edukacji formalnej i nieformalnej osób dorosłych. W szczególności realizuje programy obejmujące szkołę podstawową dla dorosłych, programy na poziomie średnim zawodowym, średnie zawodowe, kursy językowe i informatyczne dostosowane do różnych grup docelowych (młodzież NEET, biznes, seniorzy), programy zorientowane na rynek pracy, program aktywizacji społecznej, kursy, warsztaty i projekty krajowe i międzynarodowe.

W ramach LUV działają również 2 centra edukacji międzypokoleniowe oraz Pattern City – ekosystem edukacji, eksperymentów, prototypowania i innowacji. Unikalne, interaktywne cyfrowe środowisko uczenia się koncentruje się na dostarczaniu interdyscyplinarnych
wraz z metodami uczenia się przez działanie i zabawę. LUV prowadzi również program integracji społecznej, skupiający się na poprawie ich szans na zatrudnienie. LUV działa w środowisku lokalnym, wspierając obszary wiejskie poprzez programy rozwojowe i szkolenia w celu doskonalenia podstawowych i przedsiębiorczych umiejętności. LUV jest aktywnie zaangażowany w różne inicjatywy i akcje lokalne, regionalne i krajowe (tydzień uczenia się przez całe życie, festiwale edukacyjne i inne wydarzenia).

http://www.lu-velenje.si/

GROWTHCOOP

(Hiszpania)

GROWTHCOOP (GROW) jest organizacją założoną przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, inicjatyw społecznych oraz projektów ukierunkowanych na inkluzję i większą innowacyjność środowiska pracy.
GROW jest liderem sieciującym organizacje działające w obszarze innowacji społecznych, edukacji doradczych i lifelong learning. Pracuje z partnerami w niemalże wszystkich krajów europejskich. Jest jednym z bardziej rozpoznawalnych podmiotów organizujących działania ukierunkowane na budowę sieci wsparcia i wymiany kompetencji na poziomie ponadnarodowym, a tym samym – podmiotem o dużych możliwościach w zakresie konsultacji rezultatów projektu i upowszechniania.
Głównym celem GROW jest wprowadzanie nowych pomysłów o dużym wpływie społecznym w organizacjach, a tym samym mających duży wpływ społeczny, szczególności w takich obszarach jak równowaga w pracy, zdrowie psychiczne, slow management i zarządzanie emocjami.

https://www.growthcoop.eu/