“Majówka z Mental Health” to wydarzenie edukacyjne organizowane corocznie przez Mental Health Center. Przez niemal cały miesiąc, doświadczeni praktycy, psychologowie, specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym dzielą się wiedzą w formie wykładów oraz warsztatów.

W tegorocznej edycji najwięcej miejsca poświęcono nawiązaniom do aktualnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie, m.in: jak budować odporność po traumatycznych doświadczeniach, jak wspierać osoby w żałobie, jak wspierać dzieci zmęczone izolacją w pandemii, ale też jak wspierać zespół, jak odbudować zaangażowanie emocjonalne pracowników po pandemii, jak dbać o swoje emocje, jak dbać o własne granice wspierając innych.

Jeden z wykładów został poświęcony roli Mental Health Leadera. Prowadząca Joanna Pająk (ekspertka zaangażowana w realizację projektu) przedstawiła koncepcję oraz plan realizowanych działań, a także wyniki dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach pierwszego rezultatu: mapowania oraz sesji design thinking.
Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem oraz zaangażowaniem uczestników, którzy zadawali ciekawe pytania, a także deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych etapach projektu.

Link do strony majówki:
https://www.majowka.mhcenter.pl