O projekcie

Mental Health Leader

Kluczowym problemem, na który odpowiada projekt, jest wypełnienie istotnej luki, polegającej na braku systemowych rozwiązań pozwalających firmom zarządzać wsparciem pracowników w obszarze zdrowia psychicznego, a tą drogą – zadbać o kondycję psychiczną personelu, mającą bezpośrednie przełożenie na zaangażowanie, czy efekty pracy. Tą lukę wypełnić ma stworzenie standardu nowej roli zawodowej “Mental Health Lidera”, czyli osoby odpowiedzialnej za koordynację, profesjonalizację i systematyczność działań firm w temacie zdrowia psychicznego.

Celem projektu jest stworzenie, przetestowanie, wdrożenie w firmach testujących i wypromowanie nowej roli (funkcji) zawodowej, określanej jako „Mental Health Leader”, działającej na polach:

budowy systemowego wsparcia tematu zdrowia psychicznego w org.;

koordynacji działań – profilaktyka / radzenie sobie z kryzysem psych.;

wsparcia menedżerów i pracowników (peer-supporting);

promocji zachowań, umożliwiających utrzymanie dobrej kondycji psychicznej.

Wszystkie rezultaty wypracowane zostaną w bliskiej współpracy z grupą docelową (metodyka design thinking oraz users experience, konsultacje każdego rezultatu), co gwarantuje ich adekwatność oraz zwiększa trwałość. Bezpośrednią grupą docelową są osoby pracujące, które gotowe są podjąć się roli MH Leadera, jak również zatrudniające je organizacje, w ramach których nowa rola będzie wdrożona. Ukonstytuowanie nowej roli sprawia, iż projekt ma wpływ na szersze grono odbiorców – pracowników firm, w których Leader będzie funkcjonował, organizacji otoczenia biznesowego, z którymi będzie współpracował (NGOs, administracja etc.). Projekt ma też wpływ na ogólne podniesienie świadomości znaczenia zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki opracowaniu uzupełniających się rozwiązań:

standard nowej roli (profil zawodowy);

opis procesu wyłonienia (selekcji) nowej roli;

rekomendacji dot. wdrożenia nowej roli;

detalicznego opisu procesu rozwojowego (sylabus / program kształcenia + podręcznik trenerski);

praktyczne wskazówki dot. pełnienia nowej roli (podręcznik);

umożliwiających wypromowanie nowej roli w organizacji (materiały edukacyjno-promujące).