Rezultaty

Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Proces opracowywania opisu roli Mental Health Leadera w organizacji miał wieloetapowy charakter. Zakładał zarówno analizę istniejących rozwiązań, jak i twórczą pracę nad potrzebami beneficjentów. Wzięto pod uwagę ramy prawne, jak i zróżnicowane możliwości...

czytaj dalej

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Program rozwojowy Mental Health Leader składa się z czterech modułów szkoleniowych. Moduły przygotowane są w taki sposób, aby mogły być wykorzystane przez dowolnego trenera, dowolną organizację czy firmę szkoleniową. Adresowane są do osób z doświadczeniem trenerskim,...

czytaj dalej

Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Podręcznik Mental Health Leadera to kompleksowe opracowanie, które ułatwia płynne rozpoczęcie aktywności, a także pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności.Podręcznik porządkuje działania, dostarcza rozwiązań, a także narzędzi. Jest użyteczny, niezależnie...

czytaj dalej