Rezultaty

Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Stworzenie fundamentu, który umożliwi późniejsze faktyczne wyłonienie, wdrożenie, rozwój i ocenę nowej roli zawodowej – Mental Health Leader. DZIAŁANIE 1 MAPOWANIE i SESJA DESIGN THINKING DZIAŁANIE 2: OKREŚLENIE PROFILU ZAWODOWEGO

czytaj dalej

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Opracowanie innowacyjnego programu nauczania oraz dostarczenie rozwiązania, które umożliwiać będzie wykonanie tego programu przez dowolną firmą szkoleniową, DZIAŁANIE 1: OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO (SYLABUS) Celem tego działania jest opracowanie programu...

czytaj dalej

Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Dostarczenie Leaderowi narzędzi i rozwiązań (podręcznik), które pozwolą na efektywne pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności. Celem podręcznika jest uporządkowanie metodyczne działań Leadera oraz ułatwienie „startu” aktywności nowej roli. DZIAŁANIE 1....

czytaj dalej