Stworzenie rozwiązań, które umożliwiają wyłonienie i wdrożenie w organizacjach nowej roli zawodowej – Mental Health Leader.

DZIAŁANIE 1: OPISANIE PROCESU SELEKCJI
Celem jest opisanie procesu selekcji i dostarczanie niezbędnych narzędzi walidacji kompetencji.

DZIAŁANIE 2: WYTYCZNE DOT. WDROŻENIA NOWEJ ROLI
Celem jest stworzenie wytycznych mających ułatwić faktyczne wprowadzenie Leadera do organizacji.