Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Podręcznik Mental Health Leadera to kompleksowe opracowanie, które ułatwia płynne rozpoczęcie aktywności, a także pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności.
Podręcznik porządkuje działania, dostarcza rozwiązań, a także narzędzi. Jest użyteczny, niezależnie od tego jaki wariant wdrożenia roli Mental Lealth Leadera zostanie przyjęty w organizacji – dla osób pełniąch to stanowisko, dla managerów, pracowników HR, szefów zespołów i organizacji.

Podręcznik ma dwie części.

Pierwsza to wprowadzenie do pełnienia nowej roli, w czterech rozdziałach:

 • Opis roli i odpowiedzialności,
 • Jakie wsparcie mam oferować?
 • Jakiego wsparcia mogę oczekiwać jako Leader od organizacji?
 • Action Plan dla Leadera,
 • Pierwsze krok jako Leader.

Druga część to narzędziownik, zawierający 12 narzędzi użytecznych w pełnieniu roli MHL.

Lista narzędzi:

 • Lista kontrolna do analizy sytuacji organizacji
 • Działania na poziomie organizacji i na poziomie indywidualnym
 • Plan działania
 • Rozmowy o zdrowiu psychicznym – jak je prowadzić
 • Kto jest kim w świecie specjalistów ds. zdrowia psychicznego
 • Kręgi wsparcia
 • Praca z oporem
 • Wyzwania w organizacji
 • 4 x T
 • NIeświeża ryba
 • Technika uziemienia
 • Zrób trzy kroki jako swój własny coach.

Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Proces opracowywania opisu roli Mental Health Leadera w organizacji miał wieloetapowy charakter. Zakładał zarówno analizę istniejących rozwiązań, jak i twórczą pracę nad potrzebami beneficjentów. Wzięto pod uwagę ramy prawne, jak i zróżnicowane możliwości...

czytaj dalej

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Program rozwojowy Mental Health Leader składa się z czterech modułów szkoleniowych. Moduły przygotowane są w taki sposób, aby mogły być wykorzystane przez dowolnego trenera, dowolną organizację czy firmę szkoleniową. Adresowane są do osób z doświadczeniem trenerskim,...

czytaj dalej