Dostarczenie Leaderowi narzędzi i rozwiązań (podręcznik), które pozwolą na efektywne pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności. Celem podręcznika jest uporządkowanie metodyczne działań Leadera oraz ułatwienie „startu” aktywności nowej
roli.

DZIAŁANIE 1. OPRACOWANIE „Podręcznika Mental Health Leader”
Celem jest przygotowanie przewodnika dla Leadera, niezbędnego dla
objęcia nowej roli.

„Podręcznik Mental Health Leader” obejmuje rozdziały;
• Opis roli i odpowiedzialności,
• Jakie wsparcie mam oferować?
• Jakiego wsparcia mogę oczekiwać jako Leader od organizacji?
• Action Plan dla Leadera,
• Pierwsze krok jako Leader.