Stworzenie rozwiązań, które umożliwiają wypromowanie nowej roli w organizacjach wśród kluczowych grup interesariuszy i tym samym – umożliwią trwałą obecność MH Leadera w
organizacji.

DZIAŁANIE 1: PRZYGOTOWANIE FILMU W KONWENCJI MICROLEARNING

DZIAŁANIE 2: OPRACOWANIE ZESTAWU MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH NOWĄ ROLĘ W ORGANIZACJI