W testowaniu programu rozwojowego Mental Health Leadera wzięło udział 20 osób z różnych firm. Do dyskusji wnoszono sytuacje oraz “case study” z własnych organizacji. W ramach podsumowania na zakończenie spotkania uczestniczki podkreślały: wielość inspiracji, chęć podjęcia “działania po”, odpowiedź na potrzeby, wagę określenia kształtu roli MHL w konkretnej firmie, potrzebę wejścia głębiej w temat, chęć wykorzystania prezentowanych rozwiązań, a także poczucie uczestnictwa w “pionierskim spotkaniu dotyczącym tworzenia nowej roli w organizacji, która – oby – niedługo stanie się standardem”. Dodatkowo wszystkie uczestniczki spotkania zgłosiły chęć podtrzymania “sieci” stworzonej podczas szkolenia i organizacji kolejnych spotkań. Rezultat projektu – program rozwojowy Mental Health Leadera opublikowany jest na stronie w dziale Rezultaty/Program rozwojowy