Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

W czerwcu, w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów w Krakowie. Część zespołu przybyła do Krakowa, część uczestniczyła online. Spotkanie było bardzo owocne. Partnerzy dyskutowali między innymi o wynikach konsultacji z firmami dotyczących opisu roli Mental Health...

Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Stworzenie fundamentu, który umożliwi późniejsze faktyczne wyłonienie, wdrożenie, rozwój i ocenę nowej roli zawodowej – Mental Health Leader. DZIAŁANIE 1 MAPOWANIE i SESJA DESIGN THINKING DZIAŁANIE 2: OKREŚLENIE PROFILU ZAWODOWEGO
Projekt Mental Health Leader na “Majówce z Mental Health”

Projekt Mental Health Leader na “Majówce z Mental Health”

“Majówka z Mental Health” to wydarzenie edukacyjne organizowane corocznie przez Mental Health Center. Przez niemal cały miesiąc, doświadczeni praktycy, psychologowie, specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym dzielą się wiedzą w formie wykładów oraz warsztatów. W...
Sesja Design Thinking – kim jest Mental Health Leader?

Sesja Design Thinking – kim jest Mental Health Leader?

Mapowanie obszaru działania w projekcie oparte o konsultacje, jak i bliską współpracę z grupą docelową obejmowały sesję design thinking dotyczącą roli, zakresu obowiązków, odpowiedzialności, narzędzi, kompetencji oraz miejsca w strukturze organizacji jakie powinien...