Spotkanie przy śniadaniu moderowane było przez ekspertkę dr Małgorzatę Wypych, prezeskę Mental Health Center. W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele firm, głównie działów HR oraz D&I. Tematem było: „Kompetencje wsparcia psychologicznego w miejscu pracy – do kogo należą?”, które wywołało dyskusję ściśle związaną z tematyką i podejściem rozwijanym w ramach projektu Mental Health Leader. Dyskusja wnioski, a także podejście i doświadczenia przytaczane w ramach spotkania zostały skonfrontowane z rezultatami projektu i uwzględnione w ich ostatecznym kształcie, co sprawia, że są one oparte o rzeczywiste potrzeby i sytuacje oraz wartościowe i użyteczne dla firm.