Mapowanie obszaru działania w projekcie oparte o konsultacje, jak i bliską współpracę z grupą docelową obejmowały sesję design thinking dotyczącą roli, zakresu obowiązków, odpowiedzialności, narzędzi, kompetencji oraz miejsca w strukturze organizacji jakie powinien zajmować Mental Health Leader.

Koncepcja warsztatu przygotowanego oraz poprowadzonego przez Katarzynę Ociepkę – Miąsik, ekspertkę D&I oraz doświadczoną facylitatorkę pozwalała uczestnikom przejść przez najważniejsze etapy procesu: empatyzację, definiowanie problemów, generowanie pomysłów.

Sesja dzięki dużemu zaaangażowaniu uczestników oraz uczestniczek była bardzo owocna, co więcej – pokazała jak ważny jest podejmowany temat, jak bardzo oczekiwane są wyniki projektu i jak wiele firm oraz specjalistów jest zainteresowanych tym tematem.

Rezultaty sesji były bardzo ważnym elementem tworzenia opisu roli Mental Health Leadera w kolejnych etapach realizacji projektu.

Grafika – https://www.linkedin.com/events/projektowanierolimentalhealthle6914126666764062721/comments/