Izris področja aktivnosti projekta je oblikovan na podlagi posvetovanj in sodelovanj s ciljno skupino, vključeval pa je tudi razmislek o opredelitvi obsega nalog, odgovornosti, orodij, kompetenc in mesta v organizacijski strukturi, ki bi jih naj vodja mentalnega zdravja imel.

Koncept delavnice, ki jo je pripravila in izvedla Katarzyna Ociepka – Miąsik, D&I strokovnjakinja in izkušena moderatorka, omogoči udeležencem, da izkusijo najpomembnejše stopnje procesa: empatija, definicija problema, oblikovanje ideje.

Zaradi visoke stopnje vključenosti in sodelovanja udeležencev, je bila delavnica zelo uspešna. Poleg tega pa se je izkazalo kako pomembna je tema, kakšni so pričakovani rezultati projekta in koliko podjetij je izkazalo interes v obravnavano tematiko.

Rezultati delavnice so bili zelo pomemben element pri ustvarjanju opisa vloge vodje duševnega zdravja v naslednjih fazah projekta in strokovnjakov zanima ta tema.