Rezultat IO1 je postaviti temelje za kasnejšo dejansko identifikacijo, implementacijo, razvoj in evalvacijo nove strokovne vloge – Mental Health Leader oz. Vodja mentalnega zdravja.

UKREP 1: IZRIS IN OBLIKOVANJE SEJ RAZMIŠLJANJA
UKREP 2: DEFINICIJA PROFILA VLOGE