Rezultat 1: Strokovni profil Vodje duševnega zdravja

Postopek oblikovanja opisa organizacijske vloge vodje za duševno zdravje v organizaciji je potekal v več fazah. Vključeval je tako analizo obstoječih rešitev kot ustvarjalno delo na področju potreb upravičencev. Upoštevani so bili pravni okvir ter različne organizacijske in formalne zmožnosti različnih organizacij. Cilj različnih faz (imenovanih tudi „ukrepi”) je bil soočiti delovne in individualne predpostavke o vlogi vodje službe za duševno zdravje z realnostjo, izkušnjami in pričakovanji uporabnikov ter pripraviti standardiziran opis kvalifikacij v različnih okoliščinah. Pri vseh dejavnostih je bilo pomembno, da se rešitev, razvita v okviru projekta, v celoti ali v različicah uporablja v organizacijah v različnih državah (v državah projektnih partnerjev in tudi drugih), različnih velikosti, v različnih panogah in v različnih pravnih oblikah (MSP, zasebna/javna podjetja, korporacije, NVO in druge).

Faze so bile:

  •  analiza dobrih praks in predpisov
  • razprava o oblikovanju s predstavniki podjetij,
  • posvetovanja o začetnem opisu vlog s predstavniki podjetij
  • delavnica s projektnih partnerjev.

Opis vloge vodje na Mental Health Leader:

Rezultat 3: Učni načrt in priročnik za usposabljanje

Program razvoja vodij na področju duševnega zdravja je sestavljen iz štirih modulov usposabljanja.Moduli so zasnovani tako, da jih lahko uporablja vsak trener, organizacija ali podjetje za usposabljanje. Namenjeni so ljudem z izkušnjami s področja coachinga, ki jih...

Rezultat 4: Priročnik za vodje duševnega zdravja

Priročnik za vodjo na področju duševnega zdravja je celovita študija, ki olajša nemoten začetek dejavnosti, pa tudi novo vlogo in nemoten začetek dejavnosti.Priročnik strukturira dejavnosti, ponuja rešitve in tudi orodja. Uporaben je ne glede na možnost izvajanja...

Rezultat 5: Spodbujanje in krepitev razumevanja vloge vodje MZ

Da bi bolje razumeli vlogo vodje na področju duševnega zdravja in kako se odzvati na potrebe organizacije, so bili opravljeni intervjuji s strokovnjaki, vodji in zaposlenimi iz različnih organizacij v partnerskih državah projekta - na Poljskem, v Združenem kraljestvu,...