W ramach pierwszego zadania, pierwszego rezultatu projektu Mental Health Leader organizacje biorące udział w projekcie przygotowały raporty dotyczące dobrych praktyk oraz regulacji związanych z dbałością o zdrowie psychiczne personelu w miejscu pracy.
Przeanalizowana została sytuacja w UK, Hiszpanii, Polsce oraz Słowenii, w każdym z tych krajów zidentyfikowano i opisano po dwie dobre praktyki.

Firmy, które wyróżniono pochodzą z rożnych branż m.in. energetycznej, hotelarskiej, ubezpieczeniowej, korporacje BPO, IT.

W raportach przygotowanych przez partnerów wskazano i opisano kompleksowe, dobrze przemyślane i zintegrowane ze strategią firm programy. Ich wspólnymi cechami jest to, że:
opierają się na identyfikacji potrzeb oraz ryzyk – psychospołecznych, związanych ze stresem; zawierają elementy ewaluacji z udziałem pracowników, badania potrzeb;
uwzględniają sprawdzone oraz certyfikowane programy wsparcia tzw. Employee Assistance Programmes,
zwykle posiadają zawierają podręcznik ze szczegółowymi instrukcjami oraz informacjami umożliwiającymi skuteczne wdrożenie i jego monitorowanie w firmie.

Szczegółowe opisy praktyk zawarte są w raportach krajowych, natomiast podsumowanie – we wspólnym opracowaniu międzynarodowym.