V okviru prve naloge, prvi rezultati projekta Mental Health Leader, so sodelujoče organizacije pripravile poročila o dobrih praksah in predpisih, povezanih s skrbjo za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Analizirane so bile razmere v Združenem kraljestvu, Španiji, na Poljskem in v Sloveniji ter identificirani in opisani dve dobri praksi v vsaki od teh držav.

Vključena podjetja prihajajo iz različnih panog, vključno z energetiko, gostinstvom, zavarovalništvom, BPO in IT podjetji.

Partnerska poročila identificirajo in opisujejo celovite programe, ki so dobro premišljeni in integrirani v strategije podjetij. Njihove skupne lastnosti so da:

  • temeljijo na identifikaciji potreb in tveganj – psihosocialnih in stresnih;
  • vključujejo elemente evalvacije z zaposlenimi in raziskovanja potreb;
  • vključujejo preverjene in certificirane programe pomoči zaposlenim;
  • običajno vključujejo priročnik s podrobnimi navodili in informacijami za učinkovito izvajanje in spremljanje v podjetju.

Natančni opisi praks so vključeni v nacionalna poročila, medtem ko je povzetek vključen v skupno mednarodno poročilo.