Opremljanje vodje MZ z orodji in rešitvami (priročnik), ki mu bodo omogočili učinkovito opravljanje nove vloge in nemoten začetek njegove dejavnosti. Namen priročnika je organizirati metodične aktivnosti vodje in olajšati »začetek« nove vloge.

UKREP 1: RAZVOJ “Priročnika za vodje duševnega zdravja” Cilj je pripraviti smernice, ki jih bo vodja potreboval v novi vlogi

“Priročnik za vodje duševnega zdravja” vsebuje poglavja:
Opis vloge in odgovornosti.
Kakšno podporo naj ponudim?
Kakšno podporo lahko pričakujem od organizacije kot vodja?
Načrt aktivnosti voditelja.
Prvi korak kot vodja.