Na srečanju v Krakovu so partnerji povzeli delo v zvezi s tremi rezultati projekta. Glavni del srečanja se je nanašal na rezultat št. 4: ́odločili smo se, da bomo razširili njegovo področje uporabe in pripravili dvodelno izdajo – 4 opisna poglavja in zbirko orodij, sestavljeno iz 12 orodij, uporabnih v vlogi vodje za duševno zdravje.