Partnerji

Diversity Hub – vodja projekta

(Poljska)

Diversity Hub (DH) je vodilna organizacija na Poljskem, ki se na sistemski način ukvarja s temo duševnega zdravja na delovnem mestu in podpira temo vključevanja ter gradnjo odprtega delovnega okolja.

V 7 letih obstoja je postal ključni akter, ki trenutno podpira več kot 150 velikih organizacij, sodeluje z javno upravo (usposabljanje na področju duševnega zdravja tudi za zaposlene na ministrstvih) in s 6 univerzami, vodi Evropsko mrežo D&I, organizira največjo letno konferenca v CEE regiji na področju inkluzije, z več kot 60 večjimi publikacijami, 2 knjigama, več kot 1000 izvedenimi izobraževanji, 17 konferencami, vodenje lokalnih krožkov odličnosti na področju inkluzije in (ločeno) duševnega zdravja, vodenje lastne mreže Center za podporo, izvajanje raziskav, zagotavljanje strokovnih mnenj v ključnih medijih, vodenje brezplačnih dogodkov, kot je “May Day with Mental Health”, izvajanje tradicionalnih izobraževanj, e-učenje, usposabljanje trenerjev, ustvarjanje celovitih strategij vključevanja za glavne blagovne znamke.

https://www.diversityhub.pl/

Merseyside Expanding Horizons

(Združeno kraljestvo)

Merseyside Expanding Horizons Ltd (MEH) je priznana vodilna prostovoljna in skupnostna organizacija, dejavna na področju socialne vključenosti, ki se osredotoča na podporo prikrajšanim ljudem pri zaposlovanju. Ne samo, da je vodilna organizacija v svoji regiji, ki sodeluje z lokalnimi upravami, zaposlitvenimi centri, z univerzami, s podjetji in nevladnimi organizacijami itd., ampak je tudi dejaven akter na nacionalni ravni in ravni EU, z aktivno udeležbo v več deset projektih na področju družbenih inovacij socialnih inovacij, izobraževanja in razvoja. Na ravni EU in na lokalni ravni ima bogate izkušnje s podporo ljudem v duševni krizi in/ali podpiranjem zaposlovanja ljudi s težavami v duševnem zdravju.

MEH ima bogate izkušnje z mednarodnimi projekti in med drugim vključuje tudi projekte na področju:

  • podpore ljudem s težavami v duševnem zdravju pri dostopu do možnosti zaposlitve in samozaposlitve;
  • vključevanja prikrajšanih mladih, socialno vključevanje, neformalno učenje;
  • spodbujanje duševnega zdravja/dobrega počutja na delovnem mestu;
  • duševno zdravje, vključno z IPS in osebno osredotočenim načrtovanjem.
  • soustvarjanje novih načinov dela in metodologij za podporo duševnemu zdravju in socialni vključenosti.

https://www.expandinghorizons.co.uk/

Ljudska univerza Velenje

(Slovenija)

Ljudska univerza Velenje (LUV), ustanovljena leta 1959, je javni (neprofitni) zavod za izobraževanje odraslih. Ima 29 redno zaposlenih, ki jih dodatno podpira več kot 60 pogodbenih učiteljev. Gre torej za organizacijo s pomembnim vplivom, močnim organizacijskim in kadrovskim potencialom ter močno vsebinsko bazo. Ključno področje delovanja LUV je področje formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih. Predvsem izvaja programe, ki vključujejo osnovno šolo za odrasle, srednje poklicne programe, jezikovne tečaje in tečaje računalništva, prilagojene različnim ciljnim skupinam (mladi NEET, podjetja, starejši), programe usmerjene na trg dela, program socialne aktivacije, tečaje, delavnice ter nacionalne in mednarodne projekte.

LUV ima tudi 2 medgeneracijska izobraževalna centra in Vzorčno mesto, ekosistem za izobraževanje, eksperimentiranje, izdelavo prototipov in inovacije. Edinstveno, interaktivno digitalno učno okolje se osredotoča na zagotavljanje interdisciplinarnih učnih metod ter aktivnih in igrivih učnih metod. LUV izvaja tudi program socialne vključenosti, ki se osredotoča na izboljšanje njihove zaposljivosti. LUV deluje v skupnosti in podpira podeželska območja z razvojnimi programi in usposabljanjem za izboljšanje osnovnih in podjetniških veščin. LUV je aktivno vključena v različne lokalne, regionalne in nacionalne pobude in akcije (teden vseživljenjskega učenja, izobraževalni festivali in drugi dogodki).

http://www.lu-velenje.si/

GROWTHCOOP

(Španija)

GROWTHCOOP (GROW) je organizacija, ki so jo ustanovili posamezniki z dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju razvojnih projektov, družbenih pobud in projektov, namenjenih vključevanju in večji inovativnosti delovnega okolja.

GROWTHCOOP je vodilna v mreženju organizacij, ki delujejo na področju družbenih inovacij, svetovalnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Sodeluje s partnerji v skoraj vseh evropskih državah. Je eden bolj prepoznavnih akterjev, ki organizira dejavnosti, namenjene izgradnji podpornih mrež in izmenjavi kompetenc na transnacionalni ravni, in s tem akter z močno zmogljivostjo posvetovanja o projektnih rezultatih in diseminaciji.

Njen glavni cilj je je uvesti nove ideje z velikim družbenim učinkom v organizacijah, zlasti na področjih, kot so delovno ravnovesje, duševno zdravje, počasno upravljanje in obvladovanje čustev.

https://www.growthcoop.eu/