Razvoj inovativnega učnega načrta in zagotovitev rešitve, ki bo omogočala izvedbo tega učnega načrta s strani kateregakoli učnega podjetja, kar vključuje:

UKREP 1: RAZVOJ PROGRAMA (UČNEGA NAČRTA)
Namen tega ukrepa je razviti program za vodje, ki zajema 4 področja razvoja.

UKREP 2: PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE
Priprava celotnega gradiva, ki omogoča samostojno izvajanje usposabljanja, ki ga je v nalogi 1 razvila katera koli institucija za usposabljanje ali notranji mentorji v podjetjih.