Iskanje rešitev, ki bodo omogočile promocijo nove vloge v organizacijah med ključnimi deležniki in s tem omogočile trajno prisotnost vodje MZ v organizaciji.

UKREP 1: PRIPRAVA FILMA NA KONVENCIJI MIKROUČENJA
UKREP 2: RAZVOJ KOMPLETA GRADIV ZA PROMOCIJO NOVE VLOGE V ORGANIZACIJI