Rezultat 2: Vodja duševnega zdravja v organizaciji – identifikacija in implementacija

Iskanje rešitev, ki omogočajo novi strokovni vlogi – vodja mentalnega zdravja – biti prepoznana in implementirana v organizacijah.

Výsledok 2 je teda logickým dôsledkom výsledku 1

Rezultat 1: Strokovni profil Vodje duševnega zdravja

Postopek oblikovanja opisa organizacijske vloge vodje za duševno zdravje v organizaciji je potekal v več fazah. Vključeval je tako analizo obstoječih rešitev kot ustvarjalno delo na področju potreb upravičencev. Upoštevani so bili pravni okvir ter različne...

read more

Rezultat 3: Učni načrt in priročnik za usposabljanje

Razvoj inovativnega učnega načrta in zagotovitev rešitve, ki bo omogočala izvedbo tega učnega načrta s strani kateregakoli učnega podjetja, kar vključuje: UKREP 1: RAZVOJ PROGRAMA (UČNEGA NAČRTA) Namen tega ukrepa je razviti program za vodje, ki zajema 4 področja...

read more

Rezultat 4: Priročnik za vodje duševnega zdravja

Opremljanje vodje MZ z orodji in rešitvami (priročnik), ki mu bodo omogočili učinkovito opravljanje nove vloge in nemoten začetek njegove dejavnosti. Namen priročnika je organizirati metodične aktivnosti vodje in olajšati »začetek« nove vloge. UKREP 1: RAZVOJ...

read more