Iskanje rešitev, ki omogočajo novi strokovni vlogi – vodja mentalnega zdravja – biti prepoznana in implementirana v organizacijah.

UKREP 1: OPIS PROCESA IZBIRE
Cilj je opisati proces izbire in ponuditi potrebna orodja za potrjevanje kompetenc.

UKREP 2: SMERNICE ZA IMPLEMENTACIJO NOVE VLOGE
Cilj je ustvariti smernice za lažjo uvedbo Vodje duševnega zdravja v organizacijo.