O projektu

Mental Health Leader

Ključni cilj projekta je zapolniti vrzel v pomanjkanju sistemskih rešitev za upravljanje podpore zaposlenim na področju duševnega zdravja in skrbi za duševno zdravje zaposlenih, kar vpliva na zavzetost oziroma učinkovitost. Vrzel bomo poskušali zapolniti z izdelavo standarda za novo poklicno vlogo Vodja duševnega zdravja – to je osebe, odgovorne za koordinacijo, profesionalizacijo in sistematizacijo dejavnosti na temo duševnega zdravja.

Odgovor na omenjen problem je torej ustvariti, preizkusiti in implementirati v podjetjih ter promovirati novo poklicno vlogo (funkcijo), imenovano Vodja duševnega zdravja, ki bo delovala na naslednjih področjih:

sistemska podpora tematiki duševnega zdravja v organizacijah;

koordinacija aktivnosti – preventiva/intervencija;

podpora vodij in zaposlenih;

spodbujanje vedenja, ki omogoča ohranjanje psihičnega dobrega počutja.

To bo mogoče doseči z razvojem komplementarnih rešitev za identifikacijo, razvoj, usposabljanje in pripravo uvajanja za posameznike v novi vlogi vodje duševnega zdravja. Vsi projektni rezultati bodo razviti v tesnem sodelovanju s ciljno skupino (metodologija oblikovalskega razmišljanja in uporabniške izkušnje, posvetovanje o posameznem rezultatu), kar zagotavlja njihovo relevantnost in povečuje njihovo trajnost. Neposredna ciljna skupina so bodoče vodje, predvsem izobraževalci, kadroviki ter organizacije, ki jih zaposlujejo. Z vzpostavitvijo nove vloge, bo projekt vplival na širšo publiko – zaposlene v podjetjih, v katerih bo Vodja duševnega zdravja deloval, organizacije iz poslovnega okolja, s katerimi bo sodeloval (NVO, uprava ipd.). Projekt vpliva tudi na ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja na delovnem mestu.

Doseganje cilja bo možno z razvojem komplementarnih rešitev:

standard nove vloge (poklicni profil);

opis postopka izbire nove vloge;

priporočila za izvajanje nove vloge;

podroben opis razvojnega procesa (učni načrt / program usposabljanja + priročnik za trenerja);

praktični nasveti za opravljanje nove vloge (priročnik);

omogočanje promocije nove vloge v organizaciji (izobraževalna in promocijska gradiva).