W czerwcu, w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów w Krakowie. Część zespołu przybyła do Krakowa, część uczestniczyła online. Spotkanie było bardzo owocne.

Partnerzy dyskutowali między innymi o wynikach konsultacji z firmami dotyczących opisu roli Mental Health Leadera, wchodząc w ostatni etap pierwszego rezultatu. Optymistycznym wnioskiem z konsultacji z pewnością było to, że większość ankietowanych przedstawicieli firm rozumie na czym polega rola, widzi też potrzebę jej stworzenia. Jednak należy wziąć także pod uwagę to, że w większości organizacji – zwłaszcza mniejszych, zwłaszcza NGO lub skupiających wolontariuszy – managerowie nie widzą możliwości (głównie ze względów budżetowych) stworzenia odrębnej roli w organizacji “od zaraz”.
Wnioski z konsultacji sugerują, by opis roli był elastyczny i uniwersalny, tak by mogły z niego skorzystać firmy różnej wielkości, a także o różnym stopniu zaawansowania działań w zakresie mental health i wellbeing.

Partnerzy omówili także założenia dotyczące drugiego rezultatu, który będzie rozwijany przez kolejne kilka miesięcy pod kierunkiem Merseyside Expanding Horizons.
Kolejne spotkanie w październiku w Liverpoolu!