Junija je v Krakovu na Poljskem potekal mednarodni partnerski sestanek. Del ekipe je prišel v Krakov, ostali del pa se je sestanku priključilo preko spleta. Srečanje je bilo zelo uspešno.

Med drugim so partnerji razpravljali o rezultatih intervjujev s podjetji o opisu vloge vodje duševnega zdravja, ki vstopa v zaključno fazo prvega dela projekta. Optimistična ugotovitev posveta je bila vsekakor ta, da je večina intervjuvanih predstavnikov podjetij razumela, kaj ta vloga pomeni, in videla tudi potrebo po njej. Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da v večini organizacij – predvsem manjših, nevladnih ali tistih s prostovoljci – vodje ne vidijo možnosti (predvsem zaradi proračunskih razlogov), da bi ‘takoj’ oblikovali ločeno vlogo v organizaciji.

Sklepi posveta kažejo, da mora biti opis vloge prilagodljiv in univerzalen, tako da ga lahko uporabljajo podjetja različnih velikosti in z različnimi stopnjami dejavnosti skrbi za duševno zdravje in dobro počutje, ki prikazujejo smer in »meni« možnih rešitev.

Partnerji so razpravljali tudi o predpostavkah za drugi del projekta, ki bo pod vodstvom Merseyside Expanding Horizons razvit v naslednjih nekaj mesecih.

Naslednje srečanje – oktobra v Liverpoolu!