Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

W czerwcu, w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów w Krakowie. Część zespołu przybyła do Krakowa, część uczestniczyła online. Spotkanie było bardzo owocne. Partnerzy dyskutowali między innymi o wynikach konsultacji z firmami dotyczących opisu roli Mental Health...
Projekt Mental Health Leader na “Majówce z Mental Health”

Projekt Mental Health Leader na “Majówce z Mental Health”

“Majówka z Mental Health” to wydarzenie edukacyjne organizowane corocznie przez Mental Health Center. Przez niemal cały miesiąc, doświadczeni praktycy, psychologowie, specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym dzielą się wiedzą w formie wykładów oraz warsztatów. W...
Sesja Design Thinking – kim jest Mental Health Leader?

Sesja Design Thinking – kim jest Mental Health Leader?

Mapowanie obszaru działania w projekcie oparte o konsultacje, jak i bliską współpracę z grupą docelową obejmowały sesję design thinking dotyczącą roli, zakresu obowiązków, odpowiedzialności, narzędzi, kompetencji oraz miejsca w strukturze organizacji jakie powinien...
Dobre praktyki – mapowanie obszaru działania w projekcie.

Dobre praktyki – mapowanie obszaru działania w projekcie.

W ramach pierwszego zadania, pierwszego rezultatu projektu Mental Health Leader organizacje biorące udział w projekcie przygotowały raporty dotyczące dobrych praktyk oraz regulacji związanych z dbałością o zdrowie psychiczne personelu w miejscu pracy.Przeanalizowana...