Srečanje transnacionalnih partnerjev v Granadi

To je bilo zadnje srečanje v okviru projekta Mental Health Leader – in kot običajno smo delali v čudovitem, družinskem vzdušju ter pripravili številne zaključke in razprave. Povzeli smo delo na vseh rezultatih projekta in se pripravili tudi na diseminacijske...

Meetup – vodja na kavču

12. decembra 2023 je projekt Mental Health Leader postal partner srečanja, ki ga je organizirala telefonska linija za duševno zdravje na temo podpore duševnemu zdravju za menedžerje in menedžerke. Program srečanja je vključeval predstavitve in panelno razpravo. V zelo...

Srečanje transnacionalnih partnerjev v Krakovu – 2

Na srečanju v Krakovu so partnerji povzeli delo v zvezi s tremi rezultati projekta. Glavni del srečanja se je nanašal na rezultat št. 4: ́odločili smo se, da bomo razširili njegovo področje uporabe in pripravili dvodelno izdajo – 4 opisna poglavja in zbirko...

Pilotno usposabljanje (testiranje programa).

Pri testiranju programa za razvoj vodij na področju duševnega zdravja je sodelovalo dvajset oseb iz različnih podjetij. V razpravo so vključili situacije in „študije primerov“ iz svojih organizacij. V okviru povzetka ob koncu srečanja so udeleženci poudarili: številne...

Srečanje transnacionalnih partnerjev v Velenju

Na srečanju mednarodnih partnerjev v Velenju smo povzeli ugotovitve posvetovanj s podjetji v okviru naslednjega rezultata projekta. Kot je zapisano na spletni strani. že prej, so sklepi sprožili živahno razpravo in sklepe o vključitvi izpostavljenih vprašanj v končne...

O vodji za duševno zdravje ob zajtrku

Srečanje ob zajtrku je vodila strokovnjakinja Dr. Małgorzata Wypych, predsednica Centra za duševno zdravje. Dogodka so se udeležili predstavniki podjetij, večinoma iz oddelkov za človeške vire in D&I. Tema je bila: „Kompetence psihološke podpore na delovnem mestu...