Srečanje je organizirala organizacija Merseyside Expanding Horizons. Srečanje je bilo zelo vsebinsko – velik del je bil namenjen delavnici, pa tudi razpravi, povezani z ugotovitvami dosedanje raziskovalne faze projekta, posvetovanjem s podjetji: zlasti na področju nasprotovanja podjetij pri zaposlovanju vodje za duševno zdravje (problem odprtega obravnavanja teme duševnega zdravja v organizaciji, pa tudi stroški, ̇ki so ovira za manjše organizacije ali NVO). Hkrati pa številna podjetja poudarjajo veliko povpraševanje in zanimanje za to temo. Kot ˇrezultat te razprave so bile opravljene pomembne spremembe v opisu vloge in razvit je bil končni model pristopa k vlogi vodje za duševno zdravje v organizaciji. Izhodiščna točka razprave je bila tema, povezana z naslednjim rezultatom – to je procesom opredelitve in izvajanja vloge vodje za duševno zdravje v organizaciji.

Dnevni red srečanja je vključeval tudi predstavitev načrtovanega razvojnega programa (tretji rezultat).