Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Stworzenie fundamentu, który umożliwi późniejsze faktyczne wyłonienie, wdrożenie, rozwój i ocenę nowej roli zawodowej – Mental Health Leader. DZIAŁANIE 1 MAPOWANIE i SESJA DESIGN THINKING DZIAŁANIE 2: OKREŚLENIE PROFILU...

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Opracowanie innowacyjnego programu nauczania oraz dostarczenie rozwiązania, które umożliwiać będzie wykonanie tego programu przez dowolną firmą szkoleniową, DZIAŁANIE 1: OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO (SYLABUS) Celem tego działania jest opracowanie programu...

Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Dostarczenie Leaderowi narzędzi i rozwiązań (podręcznik), które pozwolą na efektywne pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności. Celem podręcznika jest uporządkowanie metodyczne działań Leadera oraz ułatwienie „startu” aktywności nowej roli. DZIAŁANIE 1....

Rezultat 5: Wypromowanie i budowanie rozumienia dla roli MH Leadera

Stworzenie rozwiązań, które umożliwiają wypromowanie nowej roli w organizacjach wśród kluczowych grup interesariuszy i tym samym – umożliwią trwałą obecność MH Leadera w organizacji. DZIAŁANIE 1: PRZYGOTOWANIE FILMU W KONWENCJI MICROLEARNING DZIAŁANIE 2: OPRACOWANIE...