Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader

Rezultat 1: Profil zawodowy Mental Health Leader Proces opracowywania opisu roli Mental Health Leadera w organizacji miał wieloetapowy charakter. Zakładał zarówno analizę istniejących rozwiązań, jak i twórczą pracę nad potrzebami beneficjentów. Wzięto pod uwagę ramy...

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski

Rezultat 3: Program nauczania i podręcznik trenerski Program rozwojowy Mental Health Leader składa się z czterech modułów szkoleniowych. Moduły przygotowane są w taki sposób, aby mogły być wykorzystane przez dowolnego trenera, dowolną organizację czy firmę...

Rezultat 4: Podręcznik Leadera

Rezultat 4: Podręcznik Leadera Podręcznik Mental Health Leadera to kompleksowe opracowanie, które ułatwia płynne rozpoczęcie aktywności, a także pełnienie nowej roli i płynne rozpoczęcie aktywności.Podręcznik porządkuje działania, dostarcza rozwiązań, a także...

Rezultat 5: Wypromowanie i budowanie rozumienia dla roli MH Leadera

Rezultat 5: Wypromowanie i budowanie rozumienia dla roli MH Leadera Aby budować zrozumieć roli Mental Health Leadera i świadomość w sposób, w jaki może ona reagować na potrzeby organizacji, przeprowadzone zostały wywiady z ekspertami, menedżerami i pracownikami z...