Rezultat 1: Strokovni profil Vodje duševnega zdravja

Rezultat 1: Strokovni profil Vodje duševnega zdravja Postopek oblikovanja opisa organizacijske vloge vodje za duševno zdravje v organizaciji je potekal v več fazah. Vključeval je tako analizo obstoječih rešitev kot ustvarjalno delo na področju potreb upravičencev....

Rezultat 3: Učni načrt in priročnik za usposabljanje

Rezultat 3: Učni načrt in priročnik za usposabljanje Program razvoja vodij na področju duševnega zdravja je sestavljen iz štirih modulov usposabljanja.Moduli so zasnovani tako, da jih lahko uporablja vsak trener, organizacija ali podjetje za usposabljanje. Namenjeni...

Rezultat 4: Priročnik za vodje duševnega zdravja

Rezultat 4: Priročnik za vodje duševnega zdravja Priročnik za vodjo na področju duševnega zdravja je celovita študija, ki olajša nemoten začetek dejavnosti, pa tudi novo vlogo in nemoten začetek dejavnosti.Priročnik strukturira dejavnosti, ponuja rešitve in tudi...

Rezultat 5: Spodbujanje in krepitev razumevanja vloge vodje MZ

Rezultat 5: Spodbujanje in krepitev razumevanja vloge vodje MZ Da bi bolje razumeli vlogo vodje na področju duševnega zdravja in kako se odzvati na potrebe organizacije, so bili opravljeni intervjuji s strokovnjaki, vodji in zaposlenimi iz različnih organizacij v...