Opis roli został oparty na wstępnych badaniach przeprowadzonych w 4 krajach:

  • analiza dobrych praktyk i regulacji (raporty przygotowane przez wszystkich Partnerów – Wielka Brytania, Słowenia, Hiszpania, Polska);
  • sesja design thinking z ekspertami i przedstawicielami grup docelowych (Polska).

Projekt opisu roli został omówiony i zatwierdzony przez partnerów projektu w celu konsultacji z co najmniej 12 firmami (3 na partnera, co oznacza również 3 na kraj). Ostatecznie skonsultowano go z 13 firmami (jedną dodatkową ze Słowenii).

Cele testów były następujące

  • otrzymanie informacji zwrotnej na temat opisu stanowiska
  • zidentyfikowanie elementów opisu stanowiska i warunków, które stanowiłyby przeszkodę w zatrudnieniu Mental Health Leadera w tej konkretnej organizacji.

Reakcja grupy docelowej na opis stanowiska Mental Health Leader była bardzo pozytywna – z jasnym zrozumieniem zakresu obowiązków, jak również potrzeby posiadania takiej osoby w firmie. Niektóre uwagi powinny zostać wdrożone (również po to, aby opis nie był tak „zimny”) – są to głównie umiejętności, takie jak empatia, stabilność emocjonalna lub zdolność do napędzania zmian organizacyjnych. Niektóre uwagi pokazują również, że obowiązki mogą być opisane bardziej szczegółowo (ponieważ odnoszą się do kwestii, które zostały wdrożone – być może nie dość wyraźnie).

Odpowiedzi rozważające możliwość zatrudnienia Mental Health Leadera w firmie pokazują, że większość firm nie jest gotowa na pełnoetatową rolę, albo nie mają wystarczającego budżetu, albo nie czują, że jej potrzebują. Tak więc fakt, że ta rola może być dodatkowa w stosunku do innych (tutaj wspomniano – kierowniczych, HR lub BHP) powinien być bardzo jasny w opisie, aby „otworzyć drzwi” dla Mental Health Leaderów, nawet w niepełnym wymiarze godzin na początek.

Końcowy rezultat projektu – opis roli został opublikowany w sekcji Wyniki/Opis roli.