Koncept seminarja o vlogi vodje za duševno zdravje v organizacijah je bil razvit in izveden skupaj s telefonsko linijo za duševno zdravje.

Nedvomna prednost takšne rešitve je bila prepoznavnost in dobra blagovna znamka partnerja v ciljni skupini projekta Mental Health Leader: podjetja, ki jih zanima uvajanje rešitev, povezanih s podporo duševnemu zdravju zaposlenih, in psihologi/psihoterapevti/intervencionisti, ki delajo z organizacijami. dogodek je bil vsebinsko zelo kakovosten, po zaslugi strokovnih govorcev pa so ga zaznamovale odlične priložnosti za „mreženje“ in izmenjavo izkušenj, kar je za udeležence vedno velika vrednost.

Na dogodku so kot strokovnjaki sodelovali:

  • Tadeusz Reimus, predsednik linije za pomoč duševnemu zdravju, psihoterapevt in trener
  • dr. Grzegorz Mączka – psiholog in psihoterapevt
  • dr Małgorzata Wypych – psihologinja, specialistka za krizno intervencijo, predsednica Centra za duševno zdravje
  • Krzysztof Wojtasik – psihiater
  • Joanna Pająk – koordinatorka in strokovnjakinja centra za raznolikost, psihologinja, projekt Mental Health Leader.